Friday, March 24, 2017
   
Text Size

Easy Network Solutions - Albania

Sherbimet kryesore te ofruara...

 • Mbrojtje antivirale dhe antispyware
 • Konfigurim dhe vënie në punë Serveri (mail server, file server, ftp server, etc)

 • Krijim rrjeti të qëndërzuar (client-server) i cili ofron besueshmërinë e të dhënave dhe backup të sigurt të tyre

 • Percaktimi i të drejtave të një përdoruesi mbi një kompjuter në bazë të profilit të tij të punës

 • Realizimi i lundrimit të sigurt në  internet

 • Monitorim në nivel përdoruesi

 • Linjë backup-i për internetin

 • Mbrojtje e rrjetit tuaj ndaj sulmeve të jashtme

 • Segmentim i rrjetit të brendshëm aty ku është e nevojshme

 • Implementim sigurie i të dhënave pavaresisht nga cila pikë e rrjetit një person mund të tentojë ti arrijë ato.

 • Krijim lidhjesh private (VPN) mes pikash larg njera-tjetres, pavaresisht nga distanca mes tyre.

 • Sisteme vëzhgimi (Cctv, Ip camera)

 

 

Lexoni..

 • Partneret Tane MikroTik: (Resellers)(International Certified Consultants) Jirous...
 • Kontakt Mund të kontaktoni në çdo moment dhe pa hezituar, ekipin tonë të suportit...
 • Antena Grid 2.4Ghz The Grid 2.4 is a powerful, vertically polarized grid array antenna....
 • 1
 • 2
 • 3