Wednesday, February 21, 2018
   
Text Size

Sherbimet kryesore te ofruara...

 • Mbrojtje antivirale dhe antispyware
 • Konfigurim dhe vënie në punë Serveri (mail server, file server, ftp server, etc)

 • Krijim rrjeti të qëndërzuar (client-server) i cili ofron besueshmërinë e të dhënave dhe backup të sigurt të tyre

 • Percaktimi i të drejtave të një përdoruesi mbi një kompjuter në bazë të profilit të tij të punës

 • Realizimi i lundrimit të sigurt në  internet

 • Monitorim në nivel përdoruesi

 • Linjë backup-i për internetin

 • Mbrojtje e rrjetit tuaj ndaj sulmeve të jashtme

 • Segmentim i rrjetit të brendshëm aty ku është e nevojshme

 • Implementim sigurie i të dhënave pavaresisht nga cila pikë e rrjetit një person mund të tentojë ti arrijë ato.

 • Krijim lidhjesh private (VPN) mes pikash larg njera-tjetres, pavaresisht nga distanca mes tyre.

 • Sisteme vëzhgimi (Cctv, Ip camera)